Au2Mailer vil - som online marketing platform - hurtigt give din forretning udbytte ved at genaktivere tabte kunder, tiltrække nye, forbedre positioneringen online og gøre arbejdet med kundeanmeldelser til en leg. Og samtidig er platformen klimavenlig!

Alle cloudbaserede online marketing platforme nedsætter strømforbruget globalt. Jo flere robotfunktioner platformen har, des flere menneskelige og computer relaterede ressourcer spares - altså lige fra fremstilling af computer og tilbehør til den tid, som medgår til betjening i det daglige. Au2Mailer har masser af AI og indbyggede robotfunktioner, som gør platformen ekstra  klimavenlig og Co2 besparende på den lange bane.
F.eks skal du kun bruge tid en gang på at indsætte et kundeanmeldelses script på dine hjemmesider, hvorefter de nyeste akkumulerede ratings hentes og vises automatisk. Emails fra potentielle kunder kan videresendes til Au2Mailer robotten som selv sørger for at opdatere mailing listen. Masser af AI og robot funktioner, som gør platformen ekstra klimavenlig.

Har dit valg af online marketing platform betydning for klimaet?

Ja - for en cloudbaseret platform kræver mindre strøm!
au2mailer.com helps saving electricity
au2mailer.com saves manpower
Ja - for en platform, med indbygget robot, kræver færre ressourcer!
Au2Mailer er en cloudbaseret SaaS platform og brugerne skal derfor ikke installere software på egen computer. Derfor spares strøm ved installation og hver gang softwaren opdateres.
Behandling af data - kundeanmeldelser, blog artikler og e-mail kampagner - sker på fælles server i skyen i stedet for på hver enkel computer og igen spares der strøm.
Alle robotfunktionerne i Au2Mailer nedsætter behovet for manuelle indtastninger og eksekveringer.
- Mail listerne skal ikke opdateres manuelt af et menneske!
- Udsendelse af e-mail kampagner kræver ikke et fysisk klik!
- Hjemmesider skal ikke opdateres med nye kundeanmeldelser manuelt!

Det meste sker i skyen, automatisk og kræver ikke ressourcer. Herved spares ressourcer i form af mennesker, computere og faciliteter.
Læs om e-mail marketing >> Læs om Review Marketing >> Læs om Smart Blogging >>
Copyright © 2018-2021 Au2Mailer.com
Inspirerende links:
Legal:
Priser og vilkår:
Andet: